Dotacja

wp

Podobnie jak w latach poprzednich nasza Szkoła otrzymała od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą)  dotację na rok szkolny 2017/2018 składającą się z:

  • £3,520.00 na nagrody dla nauczycieli
  • £2,706.17 na potrzeby szkoły

Dziękujemy serdecznie za przyznane Szkole i Nauczycielom fundusze.

 

godlo_z podpisem_33pc

Bal Karnawałowy “Kraina Baśni” już 27 stycznia!

Bal karnawałowy „Kraina Baśni” odbędzie się w sobotę 27 stycznia w godzinach 13:15 – 15:00. Serdecznie zapraszamy na tegoroczny bal karnawałowy. Tym razem motywem przewodnim balu będzie Kraina Baśni – Od „Królowej Śniegu” Hansa Christiana Andersena do „Czerwonego Kapturka” braci Grimm! Cena biletu to symboliczny 1 funt od dziecka. W cenę wliczony jest poczęstunek dla dzieci. Bilety można zakupić w naszej szkolnej bibliotece do przerwy w sobotę 27 stycznia. Jak zawsze, przebrania będą mile widziane!

bal karnawalowy 2018

Jasełka 2017 – fotorelacja

logoszkoly2

 

Nasi Drodzy,

Fantastyczne Jasełka, które tradycyjnie w naszej szkole odbywają się w ostatnią sobotę przed przerwą Bożonarodzeniową, zostały przygotowane przez uczniów i rodziców klasy 2b. Spektakl pod dyrekcją i opieką wychowawczyni klasy p. Moniki Sawickiej i s. Małgorzaty Michalik okazał się wielkim sukcesem naszych dzieci!

Przy okazji chcielibyśmy podziękować p. Darkowi Ludwińskiemu i Michałowi Lewandowskiemu za nagłośnienie i oświetlenie sali, jak również odpowiedzialnym za przystrojenie szkolnej auli p. Aleksandrze Krzystek i Kazimierze Olszta, oraz rodzicom uczniów klasy za ogólną pomoc i wkład. Kogo nie było, niech żałuje!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przedstawienia autorstwa „Trzech Kolorów.”

Zmiany konstytucyjne

logoszkoly2Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

W odpowiedzi na zeszłoroczną decyzję wprowadzenia zmian w naszej szkolnej konstytucji i w rezultacie  głosowania podczas ostatniego  Walnego Zebrania, które odbyło się w sobotę 11 listopada 2017 r. o godzinie 13:15 w głównej auli naszej szkoły, poniższa addycja konstytucyjna zostanie zaprezentowana Charity Commission Of England and Wales po upływie 21 dni od dzisiejszej daty.

“Membership of the Charity shall be granted to all of its remunerated employees (Head Teacher, Teachers, Teaching Assistants, Admin workers) whose children do not attend the school. They will be assigned an ‘Employee Member’ status.

This is in order to recognise the importance of their additional work outside of their normal remunerated work, which greatly benefits the Association.

For such membership they shall not be obligated to pay an annual membership fee. Their membership shall expire with the last day of their employment.

In order to remain compliant with the Charity Commission guidelines, Employee Members will not hold voting or decision making powers on their own remuneration, financial management of the Association or appointment and removal of Trustees.

The Board of Trustees reserves the right to reverse this decision if a conflict of interests arises as a result of this change.”

 

Ważność egzaminów GCSE z języka polskiego w Wielkiej Brytanii

logoszkoly2Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

 

Przekazujemy Państwu wiadomość którą nasza Szkoła otrzymała od p. Marty Niedzielskiej, a która dotyczy ważności egzaminów GCSE z języka polskiego w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do zapoznania się z treścią niniejszego powiadomienia jak również wspierania Polskiej Macierzy Szkolnej.

 

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo często zgłaszaną sytuacją sprzecznych informacji podawanych przez brytyjskie szkoły dzienne na temat egzaminu GCSE z języka polskiego, jego bieżącej sytuacji, możliwości zdawania egzaminu oraz jego „ważności” przed i po reformie, Polska Macierz Szkolna, współpracując z komisją egzaminacyjną AQA przygotowuje list do dyrektorów oraz Exams Officers w brytyjskich szkołach dziennych wyjaśniający bieżącą sytuację egzaminu.

W związku z tym niezbędna jest nam Państwa pomoc. Aby trafić z listem do jak największej ilości właściwych adresatów, bardzo prosimy o w miarę możliwości zebranie i przesłanie do nas nazw oraz danych kontaktowych szkół dziennych, do których uczęszczają Państwa uczniowie na poziomie GCSE.

Ze względu na fakt, iż zapisy na egzaminy są dokonywane już teraz, jest bardzo istotne, abyśmy mogli list wysłać jak najszybciej, dlatego bardzo prosimy o zebranie i przesłanie informacji jak najpilniej.

Treść listu zostanie również Państwu udostępniona tak, aby w razie potrzeby, mogli Państwo przekazywać go rodzicom oraz szkołom dziennym.

 Poniżej przedstawiamy bieżącą sytuację egzaminów GCSE z języka polskiego w wypadku jakichkolwiek wątpliwości:

Egzamin GCSE z języka polskiego został, wśród innych egzaminów GCSE, poddany reformie. Do roku 2018 włącznie, obowiązuje egzamin w formie dotychczasowej, według specyfikacji z roku 2014 i oceniany według starego systemu literowego – od A* do G.

Latem 2019 po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu w nowej formie, ocenianego w nowym systemie numerycznym – od 1 do 9.

Niezależnie, czy uczniowie przystąpią do egzaminu w formie sprzed zmian (czyli jeszcze w tym roku szkolnym) czy w nowej (od 2019), osiągnięty rezultat jest ważnym rezultatem. Każdy uczeń otrzymuje certyfikat wystawiony przez komisję egzaminacyjną AQA z wynikiem egzaminu. Certyfikat raz wystawiony, nie traci ważności.

Fakt, że egzamin zdawany w tym roku zostanie oceniony w starym systemie oceniania, nie wpływa w żadne sposób na ważność egzaminu. Zmiany w systemie oceniania egzaminów GCSE ze wszystkich przedmiotów rozpoczęły się w roku szkolnym 2016/2017 i potrwają do roku 2018/2019, a większość przedmiotów rozpocznie być oceniana według nowego systemu dopiero w r. 2019. Obecnie uczniowie otrzymują mieszane wyniki egzaminów: niektóre w starym, a niektóre w nowym systemie.

Język polski nie stanowi tutaj żadnego wyjątku.

Ofqual, powołane przez rząd ciało nadzorujące wszystkie egzaminy, wydał tabelę porównującą oceny w dwóch systemach oceniania, aby pomóc ustalić odpowiedniki pomiędzy ocenami w systemie literowym i numerycznym.

Więcej informacji na ten temat, podanych w przystępnej formie, można zobaczyć na stronie Ofqual tutaj:

https://www.gov.uk/government/news/new-gcse-9-to-1-grades-coming-soon

Otrzymujemy informację, że wiele szkół dziennych stawia trudności w zapisaniu na egzamin GCSE z języka polskiego uczniom, którzy nie są jeszcze w 11 klasie.

Powodem tego może być fakt wystawiania przez szkoły zbiorczych dokumentów prezentujących rezultaty uczniów zdających GCSE w roku, w którym planowo egzaminy te są zdawane, jak również wewnętrzne statystyki szkół, które muszą być sporządzane według określonych kryteriów. Egzamin zdany wcześniej może nie zostać ujęty w takim zbiorczym zestawieniu. Tym niemniej uczeń nadal otrzymuje certyfikat z komisji egzaminacyjnej, który potwierdza fakt zdania egzaminu z języka polskiego.

Fakt nieujęcia egzaminu w zbiorczym zestawieniu wyników nie zmienia ważności zdanego egzaminu GCSE.

Dociera do nas również informacja o wewnętrznych ustaleniach szkół, np. o tym, że niektóre szkoły „nie rekomendują zdawania żadnych egzaminów GCSE w starej formie”.

Powody mogą być różne, zależnie od szkoły, wydaje się jednak, iż w wielu przypadkach jest to kwestia nieposiadania przez szkołę dostatecznej informacji na temat reformy egzaminów i funkcjonowania w okresie przejścia między starymi a nowymi egzaminami.

W świetle powyższych okoliczności ważne jest, aby Polska Macierz Szkolna i szkoły sobotnie wspierały  rodziców poprzez właściwe informowanie.

Rodzicom należy doradzać pisemne kontaktowanie się ze szkołą i zapytywanie o powód odmówienia przez szkołę zapisania ucznia na egzamin GCSE. Prosimy prosić rodziców o przekazanie Państwu, jaką odpowiedź podała szkoła. Jeżeli powodem podanym przez szkołę jest brak egzaminatora, mogą Państwo zaoferować szkole brytyjskiej swoją pomoc. Jeśli w Państwa szkole nie ma osoby, która mogłaby przeprowadzić egzamin, prosimy rekomendować kontakt z Polską Macierzą Szkolną, która w wielu przypadkach będzie mogła pomóc.

W razie jakichkolwiek niejasności, zachęcamy Państwa do kierowania rodziców do kontaktu z Polską Macierzą Szkolną.

Czekamy na informacje z nazwami i kontaktami do szkół dziennych, do których chodzą Państwa uczniowie.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem

Marta Niedzielska

Kierownik Biura
Polska Macierz Szkolna

238 – 246 King Street, London W6 0RF

Tel. 0208 741 1993

e-mail: pms@polskamacierz.org

www.polskamacierz.org

Wspieraj Polską Macierz Szkolną za darmo!

Kiermasz i Mikołajki – fotorelacja

logoszkoly2Miniona sobota ( 2.12.2017) była dla naszej szkoły dniem bardzo aktywnym.  Kiermasz, Mikołajki, kafejka wypełniona domowymi wypiekami,  próba generalna Jasełek, warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli. Szkolne korytarze przepełnione radosnym gwarem dzieci.

Jeśli jeszcze nie mieliście Państwo okazji kupić zdjęć mikołajkowych waszych Pociech, będą one do nabycia jutro w godzinach 8:30 – 12:00. Zapraszamy!

www.ismithphotography.co.uk

Ku Ich Pamięci

logoszkoly225 listopada, w ramach lekcji historii i religii, odbyła się (zorganizowana przez wychowawcę klasy AL), wycieczka na cmentarz Gunnersbury. Uczestniczyli w niej uczniowie klas GCSE, AS i Al wraz z opiekunami. Cmentarz Gunnersbury został otwarty w 1929 r. na terenie bezpośrednio przylegającym do parku o takiej samej nazwie. Jest miejscem szczególnie blisko związanym z londyńską Polonią, zwłaszcza jej częścią wywodzącą się z emigracji z okresu II wojny światowej. Spoczywa tu wielu zasłużonych działaczy emigracyjnych i dowódców wojskowych, zaś od 1976 na terenie cmentarza znajduje się pierwszy w Wielkiej Brytanii Pomnik Katyński.